PŘÍRODA

 

CHKO ČESKÝ LES - nádherná krajina bez masové turistiky na rozloze 473 km2

na území CHKO Český les se nachází 7 evropsky významných lokalit: Na požárech, Kateřinský a nivní potok, Radbuza Nový Dvůr - Pila, Haltravský hřeben, Pavlova Huť, Niva Nemanického potoka a Čerchovský les

(https://ceskyles.ochranaprirody.cz/)

Krajina Českého lesa se svým rázem velmi podobá Šumavě, nadmořská výška jednotlivých vrchů se pohybuje mezi 600 a 1042 m. Hlavními dominantami Českého lesa jsou Čerchov, Zvon a Ebene. Na všech je postavena také rozhledna (rozhledna Zvon je nepřístupná).
 

    poblíž Pleše se nacházejí KOCOVY KAMENY - jedná se o skalky, popsané zápisy veselých loveckých společností, které na toto místo zavítaly a poté daly své pocity a vzkazy vytesat do kamene, místo se nachází pod vrcholem Velkého Zvonu (Plattenberg – 862 m. n. m.)

    PRAMEN RADBŮZY - u obce Rybník, pod vrchem Lysá - cca 9,5 km

 

PŘÍRODNÍ PARK SEDMIHOŘÍ (nedaleko od obce Mířkov u Horšova Týna) - cca 25 km

PŘÍRODNÍ PARK VALCHA (mezi Stráží a Borkem u Tachova) - cca 23 km

NATURPARKLAND HORNOFALCKÝ LES - parkem procházejí tematicky zaměřené trasy, jako je Zlatá cesta, Porcelánová cesta, Cesta skla trasa, Via Carolina (pojmenovaná po Karlu IV.) - silniční spojení bývalých říšských měst Norimberka a Prahy

https://www.naturparkland.de/startseite/